Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Dni pamięci o tych, którzy odeszli...

Pierwsze dni listopada zmuszają do zadumy nad ludzkim życiem i przemijaniem. Pamiętając w modlitwie o tych, którzy odeszli do wieczności, zatrzymajmy się nad własnym życiem i celem, do którego zmierzamy.

W dniach od 1. do 8. listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych możemy uzyskać dla nich odpust zupełny. Kodeks Prawa Kanonicznego (kanon 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1471) definiują odpust następująco: "Jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców Odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych". 

Warunki zyskania odpustu zupełnego:

  • wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, nawet powszechnego (jeżeli brakuje całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy),
  • stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna,
  • przyjęcie Komunii św.,
  • odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna, lecz w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież,
  • wykonanie czynności związanej z odpustem, np. nawiedzenie cmentarza, kościoła, odmówienie modlitwy.

Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów