Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Dziesiątka za powołania

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy do wspólnej inicjatywy - ofiarowania każdego dnia tego miesiąca jednego dziesiątka naszego różańca o nowe powołania. U stóp Maryi chcemy prosić o nowe córki Niepokalanej. Każdego dnia będziemy zamieszczać wizerunek Maryi z kolejnych wspólnot naszego zgromadzenia, by w ten sposób łączyć się z siostrami, które trwają na modlitwie przed Jej obliczem. 


Wspólnota niepokalanek w Radomiu w ZOL oraz w Wilnie modlą się przed wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia


Maryjo Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Lubelska wspólnota staje w modlitwie przed obrazem Matki Bożej DzikowskiejMaryjo, od początku obdarzona Bożą przyjaźnią, uproś nam łaskę przyjaźni z Bogiem.


Przed figurką Maryi siostry radomskiej wspólnoty ze Staromiejskiej składają prośby i podziękowania.Maryjo, Matko życia, które znajdujemy w Chrystusie, módl się za nami.


Obok figury Maryi na półpiętrze domu generalnego siostry przechodzą ze słowami: Okaż się nam Matką.Maryjo, w błogosławieństwie niebios poczęta, módl się za nami.


Siostry ze wspólnot w Warszawie modlą się przed kopią Maryi z kaplicy domu generalnegoMaryjo, ukryta Apostołko mieszkańców miast, módl się za nami.


Niepokalańska wspólnota w Nowym Mieście przynosi swoją modlitwę również do Maryi w grotce przed domem


Maryjo, radości naszego powołania, módl się za nami.


Siostry ze wspólnoty w Końskich modlą się przed mozaiką Maryi OrantkiMaryjo, Wspomożycielko tych, którzy nie mają odwagi podjąć decyzji pójścia za Panem,
módl się za nami.


U podnóża Tatr nasza zakopiańska wspólnota modli się razem z Maryją

 

Maryjo, Służebnico Pana, wspaniały przykładzie wierności, módl się za nami.


Kielecka wspólnota naszych dostojnych sióstr seniorek przychodzi modlić się u stóp Maryi w takiej figurze


Maryjo, która uczysz nas modlitwy, pokory i służby, módl się za nami.


Wspólnotę radomską, mieszkającą w domu pod wezwaniem Matki Bożej Różańca świętego, gromadzi na modlitwie świątecznie udekorowany obraz Maryi.Święta Maryjo, różańcem świętym jak tarczą, wierne swoje sługi od sideł szatańskich i złych przygód zasłaniająca, módl się za nami.


Przez orędownictwo tej Maryi zanoszą modlitwy siostry w Warszawie.Maryjo, do której nabożeństwo jest wspaniałym wskazaniem na znalezienie i doskonałe umiłowanie Jezusa, módl się za nami.

Figurka Maryi, która gromadzi na modlitwę wspólnotę siostrzaną w Gdańsku.Maryjo, która wyśpiewałaś Magnificat, hymn pokory, wdzięczności, uwielbienia i uniżenia, módl się za nami.

Wizerunek Maryi w domu generalnym na jednej z klatek schodowych.


Święta Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w różańcu świętym, módl się za nami.


Na początek najbardziej znana postać Niepokalanej z domu generalnego w Nowym Mieście nad Pilicą.


Maryjo Niepokalana, módl się za nami.

Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów