Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Intronizacja Pana Jezusa

Do tego dnia przygotowywaliśmy się długo - przez cały rok - próbując uświadomić sobie znaczenie i konieczność dokonania aktu intronizacji Serca Pana Jezusa. Wreszcie 11.06.2010r w dniu zakończenia roku kapłańskiego nastąpił ten bardzo ważny moment dla naszego miasta i dla każdego z nas. Publicznie wyznaliśmy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa Króla i dobrowolnie poddaliśmy się pod panowanie Jego Najświętszego Serca.

Najpierw w imieniu władz miasta uczyniła to pani burmistrz Barbara Gąsiorowska, następnie służby mundurowe, później przedstawiciele rodzin, młodzieży, dzieci, osób konsekrowanych i Ks. Proboszcz, który oddał pod panowanie Jezusa całą naszą parafię. Wcześniej tego aktu dokonali przedstawiciele służby zdrowia i środowiska nauczycielsko-wychowawczego.

 "Panie nasz i Królu, klękamy przed Twym Majestatem, by intronizować Ciebie Królu Wszechświata w naszej parafii. Wyznajemy bowiem przed niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba. Wyznajemy publicznie, że Ty Jeden Królu Królów masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa. Wyznajemy także za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem jest ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko ostatnio doświadczonej Ojczyzny. Królu nasz Wszechmocny racz nie patrzeć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię Miłości Serca Twego zstąp do nas miłościwie pełen łaski i prawdy. Wielbiąc Majestat Twej potęgi i chwały oddajemy cześć Bogu w Trójcy Jedynemu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, a Ciebie Jezu - Odwieczny Królu nieba i ziemi uznajemy i obieramy naszym KRÓLEM. Ufni w moc Miłości Twego Ducha Świętego, którego posłałeś do serc naszych wszyscy wołamy - KRÓLUJ NAM CHRYSTE!"Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów