Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Dzień skupienia

Zdarzyło się wam kiedyś, że byliście akurat we właściwym czasie i o właściwej porze? Tak właśnie zaczęło się to spotkanie...

Niektórzy mówią, że "przypadek" to inne imię Ducha Świętego. Coś w tym musi być...

KKK 303. Świadectwa Pisma świętego na ten temat są jednomyślne: troska Opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia; obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wydarzeń świata i historii. Księgi święte z mocą potwierdzają absolutną suwerenność Boga w biegu wydarzeń: "Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce" (Ps 115, 3), a o Chrystusie zostało powiedziane: "Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera" (Ap 3, 7). "Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści" (Prz 19, 21 ).

Dokładnie o godzinie rozpoczęcia spotkania ktoś próbuje zadzwonić domofonem.... I tak w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada w domu sióstr w Warszawie dwie studentki Anna i Dominika uczestniczyły w dniu skupienia. Podczas warsztatów i modlitwy przyglądałyśmy się postaci Matki Bożej, szczególnie w scenie Zwiastowania, prosząc o łaskę słuchania, przyjmowania i wypełniania woli Bożej w codziennym życiu.

Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów