Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Sympozjum o zawierzeniu Maryi

28 kwietnia 2012 r. w Nowym Mieście miało miejsce sympozjum: Zawierzenie Maryi – anachronizm czy szansa w życiu współczesnego człowieka? To kluczowe pytanie stało się pretekstem do wystąpień prezentujących ideę zawierzenia i jej realizację w życiu wielkich świętych i błogosławionych Kościoła, ale również zwykłych ludzi, żyjących dziś obok nas.

W pierwszej części spotkania goście zostali zaproszeni do kościoła braci kapucynów, gdzie wysłuchali tematycznych prelekcji i świadectw.

Pani Danuta Mastalska mówiąc o zawierzeniu Bogu wyjaśniała, że nie jest nam konieczne pełne zrozumienie tego, do czego On nas wzywa, ale przede wszystkim rozpoznanie, że to On wzywa, że ma względem nas plan i Jego łaska nas poprowadzi. Za wzór i przykład dawała Maryję, która doskonale rozumiała, że pierwsza jest Boża inicjatywa i Jego plany, że to one mają się wypełnić. Wobec tego drugorzędne staje się to, czego doświadczamy nawet jako trudne czy niezrozumiałe.

Takie jest zawierzenie. Taka jest nadzieja, która niestrudzenie wyrywa się do przodu, widzi dalej, niż to, co aktualnie ma miejsce. Przenika Bożym światłem nasze ciemności. Im bardziej ciemno, tym bardziej rzuca się w otwarte Boże ramiona. Powierza Mu siebie i wszystkie swe sprawy.

W swojej wypowiedzi prelegentka podkreślała, że w Maryi wszystko jest skierowane na Boga i Jego oczekiwania wobec Niej, bo jest Mu cała oddana w bezwarunkowym i niegasnącym akcie zawierzenia. Przekonywała, że

Uczyć się Maryjnego zawierzenia to nie tylko naśladować Maryję w Jej postawie wobec Boga, ale to próba wejścia w Jej zawierzenie, duchowego złączenia się z Maryją w odpowiedzi wiary dawanej Bogu. Jest to odpowiedź, która nie potrzebuje wielu słów, ale na pewno potrzebuje codziennej wierności Bogu, wsłuchiwania się w Jego wolę i zdawania się na Boga.

Jak odczytywali i realizowali zawierzenie Bogu kard. Stefan Wyszyński, bł. Jan Paweł II i bł. Honorat Koźmiński przedstawiła w sowim referacie s. Agata Mirek. Rozwinęła zwłaszcza myśl bł. o. Założyciela, który bezgraniczne oddanie się Maryi uważał za szczególną łaskę i skarb, którego nie chciał zatrzymać tylko dla siebie. Wszystkim siostrom i braciom wskazywał Maryję jako wzór oddania się Bogu, a Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej zobowiązał do ścisłej praktyki niewolnictwa maryjnego w duchu św. Ludwika:

[...] od wierności tej idei zależy wasz rozwój duchowy i liczebny - pisał. W świetle tego stwierdzenia każda nowo wstępująca siostra jest darem za wierność temu nabożeństwu.

Biografię św. Ludwika Marii Grignion de Montfort - mistrza zawierzenia Jezusowi przez Maryję, przedstawiła w prezentacji multimedialnej s. Zyta Maćkiewicz. Pokazała miejsca związane z życiem świętego i drogę, która ukształtowała jego maryjną pobożność. Zaprezentowała jego duchowych spadkobierców i dzieła, w których zawarł głoszoną podczas misji apostolskich ideę zawierzenia.

Że nie jest ona anachronizmem, ale rzeczywistą wartością kształtującą życie współczesnego człowieka, potwierdzili w swoim świadectwie małżonkowie z łomżyńskiej wspólnoty Gloriosa Trinita'.

Kulminacyjnym punktem dnia była wspólnie celebrowana Eucharystia, której przewodniczył o. gwardian miejscowej wspólnoty Krzysztof Gajewski, a "śpiewające" kazanie wygłosił proboszcz nowomiejskiej parafii ks. Jan Widera.

W drugiej części spotkania uczestnicy udali się do domu generalnego sióstr niepokalanek, gdzie miało miejsce otwarcie ogrodu różańcowego i poświęcenie umieszczonej w nim figury św. Ludwika z Montfortu. Ponadto wszyscy chętni mogli dokonać osobistego aktu zawierzenia się Bogu przez Maryję.

Podczas agapy przybył do zgromadzonych sam św. Ludwik, który na konferencji prasowej wyjaśniał ideę doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i oddania się Jej w niewolę miłości.


Człowiek zawierzenia
View more PowerPoint from ZCMN

Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów