Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

W poszukiwaniu Boga

W dniach 27-30 sierpnia br odbyły się w Nowym Mieście rekolekcje dla młodzieży pod hasłem: „W poszukiwaniu Boga”. Uczestniczyło w nich 13 dziewcząt a słowo Boże głosił ks. Piotr Zamaria z Radomia. Każdy dzień obfitował w wielość treści i przeżyć. Rozpoczęliśmy od pokrzepienia naszego brata osiołka, czyli od obiadu. Jak się później okazało oznacza to naładowanie baterii, aby lepiej nawiązać kontakt z Bogiem. Szczytowym punktem każdego dnia była Eucharystia – spotkanie z żywym Bogiem. Ksiądz Piotr w konferencjach wprowadzał nas w tematykę poszczególnych dni rekolekcji, które były wychodzeniem w góry. Pierwsza – o działaniu pokusy, druga – o sakramentach, kolejna o krzyżu i cierpieniu, a ostatnia o wspólnocie – jej wartości, miejscu i roli w życiu. Można też było skorzystać z rozmowy czy sakramentu spowiedzi świętej, aby wyszedłszy w góry, zobaczyć dalekie horyzonty, nasycić się pięknem duchowego krajobrazu i z nowymi siłami wrócić do miejsc, z których przyjechaliśmy na rekolekcje i rozpocząć nowy rok szkolny. Ostatniego dnia rekolekcji uczestniczyliśmy w uroczystości pogrzebowej s. Leontyny.

Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów