Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Wizytacja kanoniczna w Zakopanem

Dnia 4 maja 2018 roku zakopiańska Wspólnota Sióstr Niepokalanek przyjmowała dostojnego Gościa w osobie J.E. Ks. Bpa Jana Szkodonia, który w tych dniach odbywał wizytację kanoniczną w naszej parafii św. Antoniego na Bystrym.

Księdzu Biskupowi towarzyszył Ojciec Proboszcz − Antoni Mąka. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy wspólną modlitwą, na zakończenie której Ks. Biskup udzielił siostrom pasterskiego błogosławieństwa.
Następnie obecni udali się do refektarza na wspólną herbatę. W rozmowie Ks. Biskup żywo interesował się zarówno historią naszego domu, jak i obecną posługą sióstr w Zakopanem. W krótkich słowach podziękował siostrom za ich obecność, modlitwę i pracę, którą podejmują na tym miejscu już od 90 lat. Ks. Biskup zwrócił się do Sióstr z prośbą o dar modlitwy w intencji Jego posługiwania w archidiecezji krakowskiej a szczególnie na czas wizytacji kanonicznej na Podhalu. Następnie dokonał wpisu w domowej Księdze Wizytacji. Spotkanie zakończyła wspólna fotografia.  
Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za dar wizyty Księdza Biskupa, wspólną modlitwę, słowo pasterskiego umocnienia i błogosławieństwo. Ufamy, że to spotkanie pomoże nam jeszcze lepiej realizować nasz charyzmat bycia „aniołami opiekuńczymi ludzi miast”.

Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów