Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

szkolnictwo misyjne

Czad to kraj w którym ponad 70% ludzi nie umie czytać i pisać – nie ma powszechnego obowiązku uczęszczania do szkoły. Dzieci, które do niej chodzą, są szczęśliwe, ponieważ wiele z nich chciałoby się uczyć, ale nie mogą. Wynika to m.in. z tego, że szkoły są płatne i większości rodziców nie stać na edukację  swoich dzieci. Rodziny są bardzo liczne, bo uznają że znakiem bogactwa są dzieci, stąd jest ich po dziesięcioro-piętnaścioro w rodzinie. Częściej uczą się chłopcy, a dziewczynki zostawiane są w domu, aby zajmowały się młodszym rodzeństwem, pracowały w polu, gotowały, nosiły wodę itp. 
W Timberi sprawami związanymi ze szkołą zajmuje się siostra Małgorzata. W szkole podstawowej uczy religii i przedmiotu: przygotowanie do życia w rodzinie. Językiem wykładowym jest francuski. Klasy są bardzo liczne, czasami liczba uczniów dochodzi do 80. Dzieciom brakuje podręczników, zeszytów i przyborów do pisania, wielu rzeczy uczą się na pamięć, a jeśli piszą, to najczęściej na małych tabliczkach. 
Zakończenie każdego roku edukacji jest wielką uroczystością dla szkolnej społeczności. Zwykle towarzyszy mu udział we wspólnie celebrowanej Eucharystii. Dzieci przed zebranymi rodzicami i mieszkańcami wioski prezentują czego się nauczyły, a następnie rodzice przygotowują dla nich słodki poczęstunek.