Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

woda

W porze suchej na terenie Czadu brak wody stanowi poważny problem. Studnie dostępne dla miejscowej ludności są płytkie i najczęściej wysychają, dlatego też ludzie są zmuszeni szukać wody w odległości kilku kilometrów od miejsca zamieszkania. Studnie głębinowe należą do rzadkości, ponieważ koszty wykonania, a następnie eksploatacji przekraczają możliwości finansowe, zarówno tubylczej ludności, jak i misji. W październiku 2010 r. przy pomocy finansowej Komisji Episkopatu ds. Misji w Warszawie i Fundacji STUDNIA NADZIEI na terenie misji sióstr niepokalanek w Timberi przeprowadzono badanie terenu (wodę zlokalizowano już na głębokości 35 m) i wybudowano studnię głębinową z ręczną pompą. 
W listopadzie kolejnego roku z pomocą Fundacji STUDNIA NADZIEI wybudowano studnię głębinową dla ośrodka zdrowia w Timberi. Dzięki niej, w ciągu całego roku, uzyskano dostęp do wody pitnej, koniecznej także do zabiegów chirurgicznych oraz do utrzymania czystości w samym ośrodku zdrowia. 
Do tej pory w pobliżu ośrodka znajdowała się studnia kopana ręcznie, ale nie była ona głęboka i w porze suchej często brakowało wody. Powodowało to duże problemy w udzielaniu pomocy medycznej i funkcjonowaniu ośrodka. Poważny problem stanowiło również utrzymanie czystości wody w studni. Korzystało z niej wiele osób, które nie respektowały próśb i nakazów, by za każdym razem po naczerpaniu wody, przykrywać studnię. Dodatkowo zanieczyszczały wodę liście spadające z rosnącego w pobliżu drzewa. 
Celem Fundacji Studnia Nadziei jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej dla ludzi mieszkających w krajach rozwijających się, w tym m.in. poprzez budowę lub usprawnienie systemu melioracyjnego i wodociągowego oraz budowę studni. Dziękujemy za wrażliwość i wielkie serce ludzi, którzy tworzą fundację i dzięki którym niepokalanki w Czadzie mają dostęp do wody. Więcej o tych działaniach można przeczytać na stronie fundacji.