Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

CZAD

Pomóż nam pomagać misjonarzom i ludziom z krajów misyjnych: dzieciom cierpiącym głód, pozbawionym opieki lekarskiej, możliwości kształcenia się.
Ofiaruj modlitwę, dobre uczynki, pracę, drobne wyrzeczenia, cierpienia za misjonarzy i tych, którym służą.


Możesz nas również wesprzeć przez środki materialne:
PNB Paribas Bank Polska S.A.

PLN 76 1600 1374 1846 6825 7000 0003

EURO 06 1600 1374 1846 6825 7000 0002


Kontakt w sprawach misyjnych:
s. Marzena Wójcik
Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej
ul. Rawska 5
26 - 420 Nowe Miasto n. Pilicą
tel. 48 6741085
e-mail: misjawczadzie@wp.pl