Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

POLSKA

Siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej pracują wśród ludności miejskiej, od początku istnienia wspólnoty nie noszą stroju zakonnego. Ubierają się jak świeckie osoby, co ułatwia im wejście do różnych środowisk, nawet tam, gdzie oficjalna obecność Kościoła jest utrudniona. Obecnie od 1990 r. siostry prowadzą między innymi:

1. Publiczne Przedszkole w Grójcu
Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Grójcu, ul. Mogielnicka 15. Przedszkole istnieje od 1931 r., prowadziło działalność także w okresie II wojny światowej, w trudnych warunkach lokalowych. W 1945 r. placówka została upaństwowiona, a personel zakonny pozbawiony pracy. Wraz
z narodzinami III Rzeczpospolitej, po 45 latach przerwy, 1 września 1990 r. siostry niepokalanki, na nowo podjęły pracę opiekuńczo – wychowawczą wśród dzieci ziemi grójeckiej.


2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Radomiu.
Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla przewlekle chorych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 19 jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej. Zadaniem Zakładu jest objęcie całodobową opieką
i leczeniem kobiet, które nie wymagają hospitalizacji, jednak ze względu na stopień niepełnosprawności (trwałe inwalidztwo, brak możliwości samodzielnego bytowania
i uwarunkowania społeczne) nie mogą przebywać w środowisku domowym. Świadczenia medyczne obejmują: - opiekę medyczną z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgnację,
- leczenie farmakologiczne
- niezbędne konsultacje specjalistyczne,
- niezbędne badania diagnostyczne,
- rehabilitację.


1. Niepubliczne Przedszkole w Radomiu
Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Staromiejskiej 9 w Radomiu.
Baza lokalowa pozwala na przyjęcie w godz. od 6.30 – 17.00 trzech grup dzieci w wieku 3,4 i 5 lat.

Obok realizacji podstawy programowej i nauki religii katolickiej
oferuje się
- nauka języka angielskiego,
- rytmiki, plastyki
- i inne zajęcia wynikające z potrzeb i uzdolnień dzieci.