Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ

Zgromadzenie ma duchowość franciszkańską o specyficznym aspekcie maryjnym. Żyje
w oparciu o Regułę III Zakonu Franciszkańskiego. Siostry kontemplują Boga szczególnie
w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. Życie sióstr ideałami św. Franciszka z Asyżu przejawia się przede wszystkim w umiłowaniu Kościoła, ubóstwa, pokory i miłości. Za wzorem Świętego z Asyżu siostry starają się kontemplować Boga w Jego stwórczym dziele, żyjąc w przyjaźni ze wszystkimi ludźmi i w szacunku do otaczającego świata. Sprawdzianem dla autentyczności franciszkańskiego ducha jest idea braterstwa (fraternitas) oraz duch pokory i służby (minoritas).


Aspekt maryjny duchowości założyciel Honorat Koźmiński osadził na ideałach niewolnictwa maryjnego, sformułowanych przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort. Ów święty swoim radykalizmem, zapałem i bezkompromisowością ukazał wzór życia ideą niewolnictwa maryjnego dla wszystkich chrześcijan, pragnących podejmować drogę zawierzenia Maryi, stał się niejako synonimem tego nabożeństwa. Szkoła duchowa Montforta ukształtowała pobożność maryjną wielu pokoleń, jest również propozycją dla człowieka naszych czasów.

Pierwowzorem oddania się Bogu jest tajemnica Niepokalanego Poczęcia. Bezgraniczne oddanie się Maryi jest dla sióstr szczególną łaską i skarbem, którego nie zatrzymują wyłącznie dla siebie.

Siostry żyjąc ideą niewolnictwa maryjnego oddają Bogu przez Niepokalaną całkowicie nie tylko siebie i własne życie, ale także wszystkich ludzi spotkanych na swej drodze, szczególnie mieszkańców miast, dla których – zgodnie z życzeniem Założyciela – mają być „aniołami opiekuńczymi”. Siostry wynagradzają za grzechy mieszkańców miast, którzy zagubili się w drodze do Boga.