Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Formacja w Zgromadzeniu

Aby ziarno wydało owoc w życiu zakonnym, trzeba tak się ukryć w Bogu, aby On mógł działać 

Formacja w zgromadzeniu stara się objąć całego człowieka w jego poszczególnych płaszczyznach i dotyczy wymiaru ludzkiego, duchowo-charyzmatycznego, wspólnotowego i apostolsko-eklezjalnego.
Formacja jest drogą rozwoju i nieustannego wzrastania osoby, która pragnie podążać przez Maryję do Jezusa, zgodnie z programem naszego zgromadzenia.

Pierwszy kontakt i etap rozeznawania powołania ma charakter rozmów i spotkań modlitewnych sprzyjających wstępnemu poznawaniu zgromadzenia, sióstr oraz dziewcząt zainteresowanych naszym życiem dla Jezusa. 

Jeżeli osoba wyrazi chęć podjęcia tego sposobu życia, może podjąć formację na etapie prenowicjatu – najpierw w aspiracji, która jest czasem rozeznawania powołania, a następnie w postulacie (trwa od roku do 2 lat), kiedy otrzymuje konkretną pomoc formacyjną w rozwoju tego powołania. 
  Postulat – ziarno wrzucone w ziemię...

Ten czas pozwala zgromadzeniu poznać kandydatkę, a jej samej służy do podjęcia decyzji o wstąpieniu do nowicjatu (trwa 2 lata). Ten etap jest już włączeniem we wspólnotę sióstr niepokalanek i służy pogłębieniu zażyłej więzi z Jezusem oraz naśladowaniu Jego życia przez praktykowanie rad ewangelicznych.

          Nowicjat – ziarno, które kiełkuje i wzrasta...

Po zakończeniu nowicjatu, jeżeli nowicjuszka wyrazi wolę trwania w powołaniu i jest pozytywnie przyjęta przez zgromadzenie, może złożyć pierwsze śluby zakonne, które obowiązują ją przez rok. Tym samym rozpoczyna etap junioratu,   służącego realizowaniu oddania Chrystusowi w apostolskiej wspólnocie według duchowości i charyzmatu zgromadzenia. 

Juniorat - kłos, który dojrzewa...

Po właściwie przeżytym junioracie (trwającym 5 lat, z ponowieniem ślubów zakonnych po każdym roku) siostra może zostać dopuszczona do złożenia profesji wieczystej

Śluby wieczyste - aby wydawać owoc... 

W ten sposób wchodzi w etap formacji stałej, trwającej przez całe życie, służącej pogłębianiu więzi i relacji oddania Jezusowi przez ręce Niepokalanej Matki w zmieniających się warunkach i okolicznościach życia.