Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Św. Antoni z Padwy

Święty Antoni
urodził się w Lizbonie w 1195 r. jako pierwsze dziecko szlacheckiej rodziny. Rodzice posłali go na studia, chcąc wykształcić syna na sędziego, a może nawet na biskupa, lecz chłopiec, który na chrzcie otrzymał imię Ferdynand, już dość wcześnie zaczął rozwiewać ich ukryte nadzieje. Pociągał go Bóg, a on ulegał Jego natchnieniom. Zakochany w modlitwie i ciszy usłyszał głos Boga i w piętnastym roku życia, wbrew woli krewnych, zostawił swój bogaty pałac i wstąpił do Kanoników Regularnych Św. Augustyna, zakonu, któremu zawdzięczał swą formację intelektualną i teologiczną. W wieku 25 lat został kapłanem.

Spotkanie z synami św. Franciszka z Asyżu, którzy wyruszyli na misje do Maroka i tam ponieśli śmierć męczeńską, wywarło na jego duszy olbrzymie piętno. Zauroczony ewangelicznym i ubogim stylem życia franciszkanów, pociągnięty ideałem męczeństwa, poprosił o pozwolenie przejścia do Zakonu św. Franciszka. Uzyskawszy zgodę, przywdział habit Braci Mniejszych i przyjął imię Antoni.
Jego misjonarskie plany dość szybko przekreśliła malaria. Powrócił do Europy. Przybył do Italii, na Sycylię, skąd udał się do Asyżu, gdzie
w 1221 r. spotkał się ze św. Franciszkiem. Następnie wyruszył do pustelni Montepaolo w pobliżu Foli, gdzie z pokorą i radością oddawał się modlitwie i prostym pracom gospodarskim.

Pewnego dnia z polecenia przełożonego wygłosił kazanie z okazji uroczystości święceń kapłańskich. Mowa św. Antoniego była zaskoczeniem dla słuchających. Ich zachwyt wywołały szczególnie jego znajomość i ukochanie Pisma Świętego. Tak rozpoczął działalność wędrownego kaznodziei. Apostolską posługą Słowa ogarnął północną Italię i południową Francję.

Utrudzony pracą, wyczerpany chorobą i wycieńczony długimi postami, zmarł w Padwie w wieku 36 lat. Było to 13 czerwca 1231 r.
W rok później, 30 maja, został ogłoszony świętym, a w roku 1946 papież Pius XII ogłosił go Doktorem Ewangelicznym Kościoła.