Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

DO rozpoczęcie przygotowania do ponownego oddania się Maryi POZOSTAŁO 16 DNI

Formularz logowania

Strefa użytkownika

Nie pamiętasz hasła? Kliknij
Chcesz stworzyć konto? Kliknij

Św. Ludwik Grignion de Montfort

LUDWIK MARIA GRIGNION DE MONTFORT (1673-1716) 

 W latach 1693-1703 studiował w Paryżu u Sulpicjanów, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił funkcje kapelana szpitalnego w Poitiers
 i w tym czasie założył Zgromadzenie Córek Świętej Mądrości, mające na celu pielęgnowanie chorych.
W latach 1703-1704 działał w Paryżu, gdzie zawiązał przyszłe zgromadzenie męskie Towarzystwo Maryi (zwane także montfortystami).

Od 1704 r. rozwinął żywą działalność misyjną. Stał się wędrownym misjonarzem w kilku diecezjach, napotykając na wielkie trudności ze strony duchowieństwa o orientacji jansenistycznej. Przez całe swoje życie odznaczał się wielkim nabożeństwem do Matki Bożej, której poświęcił się całkowicie, oddając w niewolę miłości.
22 I 1888 r. papież Leon XIII zaliczył go w poczet błogosławionych, a 20 VII 1947 r. papież Pius XII dokonał jego kanonizacji.

Św. Ludwik jest między innymi autorem następujących dzieł: "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, "Tajemnica Maryi”, "Miłość Mądrości Wcielonej”, "Cudowna Tajemnica Najświętszego Różańca".