ZGROMADZENIE CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ

DUSZE SZCZERZE KOCHJĄCE BOGA NIE SZUKAJĄ TEGO CO ICH JEST, ALE TEGO, CO BOŻE.
NIE TRWOŻĄ SIĘ SUROWOŚCI ALE RACZEJ RADUJĄ SIĘ, GDY WIDZĄ, ŻE MOGĄ COŚ WIĘCEJ DLA PANA BOGA PONOSIĆ.
I TO, CO DUSZE SŁABE ODSTARASZA, TO JE PRZECIWNIE TYM WIĘCEJ ZACHĘCA.
M. LUDWIKA GĄSIOROWSKA CMN

Maryja Niepokalana
Założyciele Zgromadzenia
Nasze Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej zostało założone 21 listopada 1891r. przez o.Honorata Koźmińskiego OFMcap i Walerię Ludwikę Gąsiorowską. Był to trudny czas dla Ojczyzny i dla Kościoła w Polsce. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek, powstało jako żywe wotum wdzięczności za ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.

LITURGIA

Skrzynka intencji

Dodaj intencję do naszej wspólnej modlitwy

Image

AKTUALNOŚCI

Image
Image

Modlitwa za wstawiennictwem s. Urszuli Napierskiej CMN

Wszechmogący i miłosierny Boże,
Ty wybrałeś siostrę Urszulę,
aby dążyła do Ciebie drogą krzyża.
Dzięki Twej łasce wypełniała ona w duchu ewangelicznej prostoty i radości
misję modlitwy i cierpienia za potrzebujących,
a zwłaszcza za kapłanów.
Udziel nam przez jej wstawiennictwo
łaski (.........), o którą pokornie prosimy.
Maryjo, Matko Niepokalana,
przyczyń się za nami w tej prośbie,
którą zanosimy do Boga przez siostrę Urszulę,
Twoją umiłowaną córkę. Amen.

 

O wszelkich łaskach otrzymanych od Boga za przyczyną s. Urszuli Napierskiej prosimy informować:
Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej;
ul. Rawska 5; 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą
tel. 48 674-10-85

Środą Popielcową rozpocynamy w Kościele katolickim liturgiczny okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do przeżywania najważniejszych tajemnic naszej wiary.

Abyśmy dobrze przygotowali swoje serca na nadchodzące wydarzenia Paschy, przeżyjmy ten czas na modlitwie razem z Maryją, podejmując umartwienia i pełniąc uczynki miłosierdzia.

Kapłan posypuje nasze głowy popiołem, wypowiadając słowa: „Nawróć się i uwierz w Ewangelię” lub „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. W ten sposób jesteśmy wezwani abyśmy w tym czasie osobiście bardziej zbliżyli się do Boga, do bliźnich i do samych siebie.

Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2020 przypomniał nam słowa z adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” 

W KKK czytamy: "Podobnie jak u proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia
i pokuty nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, `wora pokutnego i popiołu`, postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Przeciwnie, nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny pokutne". /KKK 1430/


Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach. Pismo Święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. /KKK 1434/


Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne). /KKK 1438/

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image